top of page

Buitenschoolse opvang

Ibo Jabedabedoe - Kinderopvang

De opvang biedt ruimte en tijd voor het spelende kind. Het kan er zich uitleven. Nodige ontspanning na de inspanning en energie opdoen.

IBO Jabedabedoe voorziet de voor- en naschoolse opvang op onze school (speelplaats en eetzaal). Deze schoolopvang is gemeld bij Kind & Gezin.

 

De kinderen worden opgevangen door een team van professionele begeleidsters (kinderverzorgsters en opvoedsters).

De opvang is open voorschools vanaf 7u00 tot het begin van de lessen en naschools vanaf 16u15 tot 18u30.

Opgelet !  Enkel kinderen die geregistreerd zijn bij de Jabe kunnen gebruik maken van de kinderopvang !

Meer info kan je terugvinden via hun website.

bottom of page