top of page

Academie op school

De kunstacademie organiseert op onze school lessen woord, muziek, dans (kleuter+lager) en speelatelier.

Deze lessen gaan door op school in een vrijgesteld lokaal. Op ingeroosterde dagen tijdens de middag of naschools.

De Kunstacademie voorziet hierbij geen opvang voor of na de lestijden in de centrumschool en de vestigingen. Daarom raden ze bij de ouders op aan hun kinderen ten vroegste een 5-tal minuten voor de aanvang van de academielessen bij de school af te zetten en tijdig hun kinderen af te halen.

bottom of page