top of page

Afwezigheid op school

Afspraken rond afwezigheid op school

Is uw kind afwezig? Laat dit dan zo snel mogelijk weten via mail of telefoon van de school.

Is uw kind nog niet leerplichtig? Dan mag het zonder wettiging afwezig zijn. Een leerling is leerplichtig vanaf 5 jaar.

Gewettigde afwezigheid

Bij ziekte zorg je voor een schriftelijke verantwoording als uw kind terug komt naar school en dient dit zo snel mogelijk in.

Er is een medisch attest van de dokter nodig als uw kind:

  • 4 of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek is

  • In hetzelfde schooljaar al 4 keer afwezig was met een briefje van de ouders (ook bij korte afwezigheden)

Voor kinderen die langdurig ziek zijn bestaan er verschillende initiatieven om toch les te kunnen volgen.

bottom of page