Is jouw peuter geboren in 2018?

Wil je je kind graag inschrijven bij ons op school?

Kom naar onze infoavond op

  maandag 3 februari 2020 om 19.30 

Hoe je zoon/dochter bij ons inschrijven?

 

Omwille van materiële omstandigheden, infrastructuur en veiligheid, kunnen wij vanaf schooljaar 2014-15 slechts 50 leerlingen per geboortejaar toelaten.

Door deze maatregel proberen we de kwaliteit van ons onderwijs borg te stellen. Meer informatie vindt u hieronder.