COROnavirus

Beste ouder

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en kwetsbare groepen te beschermen. We zorgen voor een regelmatige update van de richtlijnen en we zullen de volgende weken zeker nog meer info kunnen geven. Volg ons zeker op onze facebookpagina of houd uw mailbox in het oog.

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?

Alle lessen worden geschorst, we blijven enkel de opvang verzekeren voor de leerlingen:
- waarvan ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien
- die anders worden opgevangen door de grootouders.

De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders. Bij de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie, ... 

We willen erop wijzen dat de opvang betekent dat er géén les gegeven wordt.

De voor- en naschoolse opvang door de Jabbe blijft doorlopen volgens de gebruikelijke uren.

Concreet: Schrijf uw zoon/dochter in via onderstaande formulieren als hij/zij naar school wordt gestuurd. Het inschrijven dient enkel om een inschatting te kunnen maken. Dus geen 'reservaties'. Wij zetten zo weinig mogelijk personeel in. Dit om de gezondheid van ieder te kunnen waarborgen.

Er worden geen warme maaltijden voorzien. Leerlingen zijn best voorzien van een lunchpakket + koek/fruit.
 

Gezondheid is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Lestijden

ma, di, do

8u35-11u40

13u15-16u00

woe

8u35-11u40

vrij

8u35-11u40

13u15-15u00

GVB De Revinze

Revinzestraat 35

8820 Torhout

050/21.13.21

Volg ons nu ook op Facebook!